Home > Windows Xp > Bsod In Windows Xp Startup

Bsod In Windows Xp Startup

Contents

Saker att undersöka: Om en drivrutins- eller biblioteksfil nämns i blåskärmsmeddelandet tar du reda på vilken drivrutin eller tillämpning som filen hör till och uppdaterar eller avaktiverar den. Table of Contents Filed under: Beginners Guides Published: Author: External Mfg. Ja Nej Skicka dina synpunkter Synpunkterna innehåller felaktiga tecken, du får inte använda specialtecknen <> () \ Skicka synpunkter Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Klicka här om du vill ändra operativsystem. http://afede.org/windows-xp/bsod-windows-xp-startup.html

När någon av de här stoppkoderna visas har följande inträffat: 1 Systemet har slutfört självtest vid start (POST). 2 Systemet har läst in NTLDR och överfört kontroll över startprocessen till NTOSKRNL Du kan troligen inte förhindra att det här felet uppstår igen genom att installera om Windows. STOP 0x000000D1 (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_THAN_OR_EQUAL_TO) Den här stoppkoden anger att en drivrutin försökte få åtkomst till ett visst minnesområde när så inte skulle ske, vilket innebär att det själva drivrutinen är felaktig. Tänk på följande innan du använder verktyget: Felsökningsverktyget för Windows är inte ett verktyg som ingår i Windows som standard. https://neosmart.net/wiki/blue-screen-death-bsod-errors-windows-xp/

Windows Xp Blue Screen Fix

Felsökning av vanliga blåskärmsfelmeddelanden 0x000000ED och 0x0000007B 0x00000024 0x0000007E och 0x0000008E 0x00000050 0x000000D1 0xC0000218 0x000000EA Använda felsökningsprogrammet i Windows Återställa fabriksinställningarna för operativsystemet Avsnitt 1: Vad är ett blåskärmsfel? Pg 4. Saker att undersöka: 1 Försök med att starta med den senast fungerande konfigurationen. 2 Om det inte fungerar måste du försöka återställa registerfilerna manuellt. Tell us what you think of this new feature - FEEDBACK? 12 / 13 / 2016 | 5:16PM RSS Newsletter Hardware Sections Beginners Guides Cases and Access.

The operating system halts and diagnostic information is displayed on a blue screen. All Windows XP stop errors are numbered according to the circumstances that caused the error, which assists enormously in troubleshooting them. Let's take a moment to look at a BSOD Often, if you're lucky, the problem will resolve itself with a simple reboot and you may never have to worry about it again. How To Fix Blue Screen Windows Xp Without Cd Saker att undersöka: Konfigurationen av SATA-styrenhet i system-BIOS Om SATA-styrenheten växlas från ATA- till AHCI-läge (eller tvärtom) kan Windows inte kommunicera med SATA-styrenheten, eftersom olika lägen kräver olika drivrutiner.

Uppdatera system-BIOS till den senaste tillgängliga versionen. Windows 8 Windows 7 Windows Vista Innehållsförteckning: Vad är ett blåskärmsfel? Or, you can just reinstall your ENTIRE PC... https://neosmart.net/wiki/blue-screen-death-bsod-errors-windows-xp/ Starta återställningkonsolen från Windows-installationsskivan och kör BOOTCFG /REBUILD STOP 0x00000024 (NTFS_FILE_SYSTEM) Den här stoppkoden visar att det har uppstått en situation som drivrutinen i NTFS-filsystemet inte kan hantera och det har

Basic troubleshooting for all BSOD errors Pg 5. Blue Screen Error In Windows Xp Physical Memory Dump Använd felsökningsverktyget för Windows för att göra en felsökning. STOP 0xC0000218 (STATUS_CANNOT_LOAD_REGISTRY_FILE) Den här stoppkoden anger att registret har skadats. Section D: Troubleshooting Intermittent Blue Screens or Crashes SEARCH PCSTATS Use the power of Google to search all of PCSTATS and the PCSTATS Forums.

Windows Xp Blue Screen On Startup Then Restarts

Inaktivera alternativ för BIOS-minnet som exempelvis caching eller shadowing. CD-ROMs / DVDROM Chipsets Computers / SFF PCs Cooling - Heatsinks CPU / Processors Digital Cameras HDD / SSD (Storage) Home Theatre Memory MP3 Players Monitors Motherboards Mouse Pads Networking Notebooks Windows Xp Blue Screen Fix Det krävs administratörsbehörighet för att installera verktyget. Blue Screen Error In Windows Xp Installation Så här använder du verktyget: 1 Hämta och installera felsökningsverktyget för Windows från Microsofts webbplats .

PCSTATS lays out the ground rules to fixing the problems that can cause a Blue Screen of Death. this contact form Obs! Bild 3: Analysera resultatet En detaljerad förklaring av stoppkoden (i exemplet kan du se att kärnan påträffade felet EXCEPTION_DOUBLE_FAULT (8), dvs. Or, you can just reinstall your ENTIRE PC... Windows Xp Blue Screen Unmountable Boot Volume

Systemet lagrar vanligen minidumpfiler i antingen: C:\WINNT\Minidump\ eller C:\Windows\Minidump\. Ask a question and give support. Website: PCSTATS Mar 23 2013 Mike Dowler Home > Reviews > Beginners Guides > PCSTATS Beginners Guides: Crash Recovery - Dealing with the Blue Screen Of Death A BSOD will strike have a peek here RAID-inställningar Det kan hända att det här felet uppstår om du har experimenterat med inställningarna för RAID-styrenheten.

Det är en relativt komplicerad procedur som beskrivs i följande artikel i Microsofts kunskapsbas: "How to recover from a corrupted registry that prevents Windows XP from starting" (Återställa ett skadat register Windows Xp Blue Screen Error Codes Utan felsökningsverktyget är du begränsad till att avinstallera/uppdatera/återställa den drivrutin som innehåller den drivrutinsfil som nämns i blåskärmsmeddelandet. Thank you.

Hårddiskfel Kör inbyggd diagnostik på hårddisken.

Blåskärmsfel inträffar när: Windows upptäcker ett fel som det inte går att återställa från utan att data går förlorade Windows upptäcker att viktiga operativsystemsdata har skadats Windows upptäcker att det har Felsökningsverktyget för Windows är ett kraftfullt verktyg med många användningsområden, men i den här artikeln är vi endast intresserade av hur väl det kan analysera minnesdumpfiler som genererats vid blåskärmsfel och Du måste köra fullständig systemdiagnostik. 3 Om diagnostiktesterna körs utan fel kör du en fullständig filsystemkontroll från återställningskonsolen (chkdsk /f /r) för att identifiera och (möjligen) åtgärda skadade data. 4 Om How To Fix Blue Screen Error In Windows Xp Installation Lucia Storbritannien Surinam Swaziland Sverige Sydafrika Tadzjikistan Taiwan Tanzania Tchad Thailand Tjeckien Togo Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Turkmenistan Turks- och Caicosöarna Tyskland Uganda Ukraina Ungern Uruguay USA Uzbekistan Vanuatu Venezuela

Ange "!analyze -v" i kommandoradsfältet (kd>) längst ned i fönstret och tryck på Enter så utför WinDbg en detaljerad analys av filen. STOP 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA) Den här stoppkoden anger att systemet försökte få åtkomst till en ej existerande del av minnet. Felaktigt dragna eller dåligt anslutna kablar Försök att koppla från och ansluta båda ändarna av kablarna mellan enheten och styrenheten igen. http://afede.org/windows-xp/bsod-on-windows-xp-startup.html Avinstallera alla nyligen installerade program och återställ nyligen installerade drivrutiner.

UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME Om det är första gången som du ser detta meddelande, bör du starta om datorn. Försök med att växla SATA-styrenhetsläge i BIOS. it's your choice! Ask a question and give support.

Felaktigt konfigurerad BOOT.INI (Windows XP). Om du vill återställa de ursprungliga fabriksinställningarna för datorns operativsystem och programvara klickar du på länken nedan: Starta ominstallationsguiden för Microsoft Windows

Artikel-ID: SLN130053 Senast ändrad: 2016-04-12 15:38 Betygsätt den här Om en drivrutin identifieras i felmeddelandet, kan du antingen inaktivera drivrutinen eller kontakta maskin- eller programvarutillverkarna för en drivrutinsuppdatering. Section B: Troubleshooting hardware and system file based BSODs Pg 9.

We will not be exploring and cataloguing what each BSOD means, but rather providing a set of tools for troubleshooting that you can use to get around any Blue Screen Of Skadat filsystem Starta återställningkonsolen från Windows-installationsskivan och kör chkdsk /f /r. Ask a Question See Latest Posts TechSpot Forums are dedicated to computer enthusiasts and power users. Kom ihåg: Kod 7 betecknar ett datafel som kan åtgärdas, inte ett diskfel.

Join the community here, it only takes a minute. + Motherboards + Videocards + Memory + Beginners Guides News & Advanced Search Feedback? [X] Directory