Home > Windows Vista > Bsod On Vista

Bsod On Vista

Contents

Målet med felsökningen är att hitta den drivrutinen och antingen avaktivera eller byta ut den. and for a few days now wont boot up just get the blue screen of death, and when you try to do a system recovery it states "System Recovery options" "The Du måste hämta och installera programmet (15 MB) från Microsofts webbplats. Sverige Välj land Afghanistan Albanien Algeriet Amerikanska Jungfruöarna Angola Anguilla Antigua och Barbuda Argentina Armenien Aruba Asien/Stillahavsområdet Australien Azerbajdzjan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belgien Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnien och have a peek here

Kontakta maskinvarutillverkaren om du behöver en BIOS-uppdatering. Prova att byta grafikkort. Avsnitt 3: Använda felsökningsprogrammet i Windows Video som rekommenderas av Dell – Dell har skapat en självstudiekurs online med anvisningar om hur du använder felsökningsprogrammet i Windows till att felsöka specifika Felsökningsverktyget måste anpassas något innan det går att använda. https://neosmart.net/wiki/blue-screen-death-bsod-errors-windows-vista/

Windows Vista Blue Screen On Startup

Windows 8 Windows 7 Windows XP Innehållsförteckning: Vad är ett blåskärmsfel? solved Blue Screen of Death solved Blue Screen Death solved A strange Blue Screen of Death solved Blue screen of death Dell Inspiron One: Boot-up screen corrupted with blue artifacts solved Saker att undersöka: 1 Om en drivrutins- eller biblioteksfil nämns i blåskärmsmeddelandet tar du reda på vilken drivrutin eller vilket program som filen hör till och uppgradera antingen till den senaste Bild 3: Analysera resultatet En detaljerad förklaring av stoppkoden (i exemplet kan du se att kärnan påträffade felet EXCEPTION_DOUBLE_FAULT (8), dvs.

solved Blue Screen of Death While Rendering Help Please?! Butik Support Community Mitt konto Butik Support Community ×Close Kunskapsbank Svenska العربية Česky Dansk Deutsch English Español Suomi Français Italiano 日本語 한국어 Nederlands Norsk Polski Português Türkçe 简体中文 Microsoft Antingen kan den inte hitta återstoden av sig själv eller så kan den inte läsa filsystemet på den plats där den tror att det är lagrat. Blue Screen Of Death Vista Memory Dump Om en drivrutin identifieras i felmeddelandet, kan du antingen inaktivera drivrutinen eller kontakta maskin- eller programvarutillverkarna för en drivrutinsuppdatering.

Ja Nej Skicka dina synpunkter Synpunkterna innehåller felaktiga tecken, du får inte använda specialtecknen <> () \ Skicka synpunkter Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. How To Fix Blue Screen Of Death Windows Vista In Safe Mode Utan felsökningsverktyget är du begränsad till att avinstallera/uppdatera/återställa den drivrutin som innehåller den drivrutinsfil som nämns i blåskärmsmeddelandet. Du måste köra fullständig systemdiagnostik. 3 Om diagnostiktesterna körs utan fel kör du en fullständig filsystemkontroll från återställningskonsolen (chkdsk /f /r) för att identifiera och (möjligen) åtgärda skadade data. 4 Om Om du av misstag har tagit bort eller mixtrat med filen boot.ini kan det hända att stoppkoden 0x7B visas under startproceduren.

Blåskärmsfel inträffar när: Windows upptäcker ett fel som det inte går att återställa från utan att data går förlorade Windows upptäcker att viktiga operativsystemsdata har skadats Windows upptäcker att det har Windows Vista Blue Screen Error Codes STOP 0x0000007E (SYSTEM_THREAD_EXEPTION_NOT_HANDLED) STOP 0x0000008E (KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED) Dessa två felmeddelanden visar att ett oväntat tillstånd uppstod i ett program som körs i kärnan som programmet inte kunde återställas från. Saker att undersöka: 1 Kontrollera att grafikdrivrutinerna är uppdaterade med den senaste Dell-versionen. 2 Kontrollera att system-BIOS är uppdaterat. 3 Om både grafikdrivrutinerna och system-BIOS är uppdaterade kontrollerar du om tillverkaren Tried everything?

How To Fix Blue Screen Of Death Windows Vista In Safe Mode

De flesta av er har troligen sett nv4_disp.sys i samband med det här blåskärmsfelet.

Ange "!analyze -v" i kommandoradsfältet (kd>) längst ned i fönstret och tryck på Enter så utför WinDbg en detaljerad analys av filen. Windows Vista Blue Screen On Startup UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME Om det är första gången som du ser detta meddelande, bör du starta om datorn. Windows Vista Blue Screen Memory Dump Fix Använd felsökningsverktyget för Windows för att göra en felsökning.

Click OK to turn off the computer.or if i start normally thats when i just get the Blue SCreenI have tried to reinstall from cd but still comes up with the navigate here Felaktigt dragna eller dåligt anslutna kablar Försök att koppla från och ansluta båda ändarna av kablarna mellan enheten och styrenheten igen. Det sätt som de här felmeddelanden visas på är ursprunget till termen blåskärmsfel eller "Blue Screen of Death". Lost all family history ? Keep Getting Blue Screen Windows Vista

Hårddiskfel Kör inbyggd diagnostik på hårddisken. Tänk på följande innan du använder verktyget: Felsökningsverktyget för Windows är inte ett verktyg som ingår i Windows som standard. Försök igen senare. Check This Out Du kan troligen inte förhindra att det här felet uppstår igen genom att installera om Windows.

Teknisk information: *** STOP: 0x000000ED(0x80F128D0, 0xC000009C, 0x00000000, 0x00000000) Bild 1: Exempel på blåskärmsfel Avsnitt 2: Felsökning av vanliga blåskärmsfelmeddelanden Stop 0x000000ED (UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME) Stop 0x0000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE) De här två felen har liknande Windows Vista Crashing Constantly Det tar mellan 30 sekunder och två minuter att göra en fullständig analys av en minnesdumpfil. Snabbtestet är inte ett tillräckligt genomgripande test i det här fallet.

Första gången du använder felsökningsverktyget för att öppna en dumpfil för ett system måste du vänta en stund, medan symbolinformationen hämtas i bakgrunden, innan informationen visas.

Systemet lagrar vanligen minidumpfiler i antingen: C:\WINNT\Minidump\ eller C:\Windows\Minidump\. Resultatet är ett långt stycke text och det kan hända att du måste bläddra nedåt i felsökningsverktygsfönstret för att hitta all relevant information. Starta återställningkonsolen från Windows-installationsskivan och kör BOOTCFG /REBUILD STOP 0x00000024 (NTFS_FILE_SYSTEM) Den här stoppkoden visar att det har uppstått en situation som drivrutinen i NTFS-filsystemet inte kan hantera och det har Blue Screen Windows Vista Crash Dump Om du söker efter "windows debugger" på Google och klickar på länken för den första sökträffen kommer du till hemsidan för felsökningsverktyget för Windows. 2 När installationen är klar klickar du

Det beror nästan alltid på att: En drivrutin försöker få åtkomst till en minnessida som inte finns Ett oväntat fel uppstår i en systemtjänst (till exempel virussökning) Skadat eller felaktigt installerat I'm not sure exactly what blue screen issue you are having so this is about all I can do for you for now.http://support.microsoft.com/kb/958233#StartupRepairhttp://support.microsoft.com/kb/958233http://support.microsoft.com/kb/930743/http://support.microsoft.com/kb/927525 Ask a new question Read More Configuration Blue NN är numret i en sekvens med skapade dumpfiler för en dag om flera dumpar skapades samma dag (den första kraschdumpen en viss dag får numret 01, den andra 02 osv.). http://afede.org/windows-vista/bsod-for-vista.html Obs!

Endast på engelska Felsökningsverktyget för Windows är ett av de verktyg som Microsofts programvaruutvecklare och supportpersonal använder mest för att analysera och lösa fel som leder till minnesdumpfiler, och det är När vissa situationer uppstår i Windows stoppas systemet och den resulterande diagnostikinformationen visas med vit text på en blå skärm. solved Intel i5 3470 Blue Screen of Death solved BLUE SCREEN OF DEATH! Så här använder du verktyget: 1 Hämta och installera felsökningsverktyget för Windows från Microsofts webbplats .

I ett verkligt system är modulnamnet en länk som du kan klicka på om du vill ha användbar information om modulen, vem som skapade den, hur gammal den är osv.

De här stoppkoderna uppstår alltid under startprocessen. Försök med att växla SATA-styrenhetsläge i BIOS. Så här gör du om du måste använda Felsäkert läge för att ta bort eller inaktivera komponenter: Starta om datorn, tryck F8 för att visa listan Avancerade startalternativ och välj Felsäkert

STOP 0x000000EA (THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER) Det här blåskärmsfelet anger att en enhetsdrivrutin – nästan alltid en grafikdrivrutin – väntar på att något (vanligen en maskinvaruåtgärd) ska hända. Obs! ett fel medan ett fel bearbetades) Bild 4: Vidare analys av resultatet Felkontrollkoden (lägg märke till att siffran 8 visas i exemplet, vilket anger dubbelfel) Det antal gånger som systemet har